augustus 26

Cursussen en workshops

 

Algemeen

De cursussen en workshops die ik geef, zijn erop gericht om op een aansprekende manier het christelijke geloof over te brengen bij jongeren.

Cursusaanbod

 • Omgaan met niveauverschillen
  Jeugdgroepen in christelijke kerken zijn meestal niet ingedeeld op niveau of leerstijl.
  Daardoor kun je snelle, intellectuele denkers in de groep hebben en ook iemand die zich vaak afzijdig houdt omdat hij moeite heeft met leren of introvert is. Er zijn jongeren met dyslexie in de groep en tegelijk ook één of twee jongeren met ADHD. Dat maakt geloofsoverdracht vaak niet gemakkelijk. Toch weerspiegelt het wel de prachtige veelkleurigheid van Gods kinderen. Tijdens de cursus krijg je praktische tips om met diverse niveaus en leerstijlen om te gaan.
 • Werkvormen
  Jezus maakte in Zijn leven al gebruik van verschillende werkvormen om te kunnen aansluiten bij zijn luisteraars. Soms vertelde Hij spannende verhalen, een andere keer liet Hij een voorwerp zien om uit te leggen hoe je bij Gods Koninkrijk mag horen. Door het voorbeeld wat Jezus in zijn leven geeft, mag je weten dat het christelijke geloof voor iedereen begrijpelijk mag en kan zijn. Daarom motiveer ik jeugdleiders, catecheten en mentoren, zodat iedere jongere in de kerk het geloof op zijn of haar eigen (leer)niveau aangeboden krijgt.
 • Werken met het catechese materiaal Follow Up!
  Voor gemeenten die de catechesemethode Follow-Up! gebruiken, kan ik als auteur van Follow-Up! een cursus verzorgen over het werken met de methode. Je leert hoe je een les kan voorbereiden en hoe je bepaalde keuzes in het lesaanbod maakt.
 • Bijzonder! Niet kinderachtig!
  Ben je begeleider van een groepje mensen met een verstandelijke beperking? Tijdens deze cursus geef ik instructies voor het werken met de nieuwe methode ‘Bijzonder!’ Deze methode heb ik geschreven vanuit mijn kennis en ervaring met mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

 • Inclusief gemeente zijn
  Een adviserende en verkennende cursus over de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente.
  Je doet de test ‘Hoe verstandelijk gehandicapte proof’ is jouw gemeente?
 • Opvoedingscursus Geloof en Groei
  Op een speelse en professionele manier ga je vijf dagdelen in gesprek met andere ouders over de geloofsopvoeding van je kinderen.
  Thema’s die aan de orde komen zijn:
  – Je gezin, hoe ga je met elkaar om?
  – Geloven in de praktijk
  – Omgaan met emoties
  – Computergebruik
  – Tijdsbesteding
  De cursus wordt gegeven in je eigen gemeente, bij deelname van minimaal vier personen.
 • Gemotiveerd en krachtig jeugdwerk
  Aandacht voor de vragen die je kunt hebben als jeugdleider of catecheet. Een avond boordevol tips om opnieuw geïnspireerd te raken voor het jeugdwerk.
 • ‘Jongeren met een rugzakje’
  Speciale aandacht voor jongeren met ASS (autisme), ADHD, dyslexie of spraakproblemen, hoogbegaafdheid en moeilijk lerende jongeren.

De tarieven worden mede bepaald aan de hand van de vraag en het aantal deelnemers.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone