augustus 26

Over mij

Werkervaring

Groepsbegeleider

De eerste 12,5 jaar, na mijn opleiding voor Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, heb ik als groepsbegeleider in een logeerhuis gewerkt bij Stichting Sprank. We gaven de jongeren met een verstandelijke en/of sociale beperking zelfstandigheidstrainingen en we praatten vaak over het geloof. Deze gesprekken raakten mij altijd diep omdat ik merkte dat juist deze kwetsbare jongeren veel over hun relatie met God konden vertellen.

Jeugdwerker

In onze gemeente in Putten (GKv) ben ik altijd al betrokken geweest bij het kinder- en jeugdwerk. Als jeugdleider en catecheet, en ook als kinderwerker tijdens de kinderbijbelclub. Ook verzorg ik geregeld kinder en jeugdmomenten voor in de kerk.

Sinds oktober 2017 ben ik in dienst als jeugdwerker van onze gemeente. Ik zet me ervoor in dat alle kinderen en jongeren in onze gemeente een veilige plek krijgen om te groeien in hun geloof. Dat ze God leren kennen en van Hem houden, passend bij hun ontwikkeling, karakter en mogelijkheden.

Verder geef ik in Vathorst en Hoogland catechisatie aan jongeren van 12 – 16 jaar.

Auteur – Spreker

Inmiddels heb ik een aantal methodes voor geloofsonderwijs geschreven en geef ik trainingen aan jeugdwerkers om hen te helpen omgaan met niveauverschillen in de groep en in de kerk.

Met alle methodes die ik schrijf, en de trainingen die ik geef wil ik dit overbrengen:

Ik ben ervan overtuigd dat het christelijk geloof, de liefde die Jezus geeft, voor iedereen toegankelijk is.

logo-bloemen Mijn verhaal

Als dochter van een boekhandelaar en onderwijzeres, komen mijn interesses voor schrijven en spreken niet uit de lucht vallen. Als kind hield ik er al van om spelletjes te spelen en te bedenken. Op die manier maakte ik contact met andere kinderen. En als anderen ‘anders’ waren vond ik dat extra leuk. Daarom koos ik ervoor om Sociaal Pedagogische Hulpverlening te studeren.

Deze kennis en vaardigheden heb ik toegepast in mijn werk voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en ook in mijn gezin waarin hoogbegaafdheid een rol speelt. Zo heb ik veel ervaring opgedaan met allerlei niveauverschillen.

Over mijn Schepper

Ik geloof dat God de aarde en de mensen heeft geschapen, dus ook mij. Hij is mijn Vader en ik weet dat Hij van al zijn kinderen houdt. Voor Hem mag ik leven.

God heeft ieder mens speciaal gemaakt en ik heb ontdekt dat we elkaar hard nodig hebben om dicht bij Hem te blijven en van Hem te houden.

Visie

Van Jezus mag ik leren hoe ik mag leven. Hij is mijn voorbeeld. Of je nu oud of jong, rijk of arm, een beperking of super gezond bent, iedereen kan bij Jezus horen. Jezus maakte op verschillende manieren (werkvormen) bekend wie Hij was. Hij vertelde verhalen, liet de mensen voorwerpen zien en Hij stelde prikkelende vragen. Hij wist precies wat de mensen nodig hadden om Hem beter te leren kennen en van Hem te gaan houden.

Ik vind het daarom ook belangrijk dat er methodes en materialen zijn die kunnen helpen om het geloof begrijpelijk te maken, voor mensen van alle niveaus en met diverse leerstijlen.

Persoonlijke kenmerken

Ik ben getrouwd  en we hebben vier kinderen gekregen die nu 16 – 22 jaar zijn. Onze oudste twee kinderen  studeren en zijn op kamers.

Ik ben vrolijk en creatief. Ik maak gemakkelijk contact, maar vind het ook heerlijk om in alle rust alleen te zijn.
Ik doe graag spelletjes en ik sport veel zoals skeeleren, joggen, fietsen, wandelen. En ik heb een kano waarmee ik over het prachtige Randmeer vaar.

Kernwoorden die bij mij passen zijn:
Geloof – Jongeren – Creatief  – Spreken – Groepswerk – Schrijven – Sporten

Jose

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone