augustus 26

Over mij

Jose

 

Wat kenmerken

Ik ben José Korsaan-Bergsma. Ik ben getrouwd met Eric en we hebben vier kinderen gekregen die nu 16 – 21 jaar zijn. Onze oudste twee kinderen  studeren en zijn op kamers.

Ik ben vrolijk en creatief. Ik maak gemakkelijk contact, maar vind het ook heerlijk om in alle rust alleen te zijn.
Ik doe graag spelletjes en ik sport veel zoals skeeleren, joggen, fietsen, wandelen. En ik heb een kano waarmee ik over het prachtige Randmeer vaar.

Kernwoorden die bij mij passen zijn:
Geloof – Jongeren – Creatief  – Spreken – Groepswerk – Schrijven – Sporten

logo-bloemen Over mijn Schepper

Ik geloof dat God de aarde en de mensen, dus ook mij, heeft geschapen. Hij is daarom mijn Vader en ik weet dat Hij van al zijn kinderen houdt. Voor Hem mag ik leven.

God heeft ieder mens speciaal gemaakt en ik heb ontdekt dat we elkaar hard nodig hebben om dicht bij God te blijven, om van Hem te houden en van Hem te leren.

Visie

Van Jezus mag ik leren hoe ik dit leven mag leiden. Hij is mijn voorbeeld. Toen Jezus op aarde leefde, wilde Hij zijn luisteraars en leerlingen op verschillende manieren leren wie Hij is. Hij maakte duidelijk dat Gods nieuwe wereld voor iedereen toegankelijk is. Jezus gebruikte in zijn leven op aarde werkvormen om dat duidelijk te maken. Hij vertelde verhalen, liet de mensen voorwerpen zien en Hij stelde prikkelende vragen. Hij wist precies wat de mensen nodig hadden om Hem beter te leren kennen en van Hem te gaan houden.

Ik vind het daarom ook belangrijk dat er methodes en materialen zijn die kunnen helpen om het geloof begrijpelijk te maken, voor mensen van alle niveaus en met diverse leerstijlen.

logo-gieter

Werkervaring

Groepsbegeleider

De eerste 12,5 jaar, na mijn opleiding voor Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, heb ik als groepsbegeleider in een logeerhuis gewerkt bij Stichting Sprank. We gaven de jongeren met een verstandelijke en/of sociale beperking zelfstandigheidstrainingen en we praatten vaak over het geloof. Deze gesprekken raakten mij altijd diep omdat ik merkte dat juist deze kwetsbare jongeren veel over hun relatie met God konden vertellen.

Jeugdwerker

In onze gemeente in Putten (GKv) ben ik altijd al betrokken geweest bij het kinder- en jeugdwerk. Als jeugdleider en catecheet, en ook als kinderwerker tijdens de kinderbijbelclub. Ook verzorg ik geregeld kindermomenten voor in de kerk.

Sinds oktober 2017 ben ik Jeugdwerker in onze gemeente geworden. Dat betekent voor mij dat ik nog meer tijd krijg om aandacht aan jongeren, jeugdleiders en ouders te geven. Ik zet me ervoor in dat alle kinderen en jongeren in onze gemeente een veilige plek krijgen om te groeien in hun geloof. Dat ze God leren kennen en van Hem houden, passend bij hun ontwikkeling, karakter en mogelijkheden.

Verder geef ik in Vathorst en Hoogland catechisatie aan jongeren van 12 – 16 jaar.

Auteur – Spreker

Sinds een aantal jaren ben ik auteur van diverse methodes voor catechese en godsdienstonderwijs.

Ik geef naast het schrijfwerk ook geregeld workshops en cursussen aan catecheseteams en jongerenwerkers.
Vanuit alle onderdelen uit mijn leven heeft God mij rijk gezegend! Ik heb ontdekt dat ik graag op een creatieve en interactieve manier onderdelen van het geloof overdraag op jongeren en aan andere jeugdwerkers of ouders.

Met alle methodes die ik schrijf, en de workshops die ik geef wil ik dit overbrengen:

Ik ben ervan overtuigd dat het christelijk geloof, de liefde die Jezus geeft, voor iedereen toegankelijk is.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone